Previous slide
Next slide

Termenii şi Condițiile de Utilizare

Termenii şi Condițiile Contractuale privind Platforma de Rezervari Online Care Center Sfanta Maria

1.Dispoziții generale

1.1. Acești Termeni şi Condiții Contractuale (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile Contractuale”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile utilizarii site-ului www.carecentersfmaria.ro si prestării de servicii de către Care Center Sfanta Maria SRL, având ca obiect de activitate Servicii de Ingrijire si Recuperare a Persoanelor in Varstă, pe Platforma de Rezervari Online Care Center Sfanta Maria.

1.2. Accesarea, vizitarea, plasarea unei rezervari, înregistrarea unui cont, logarea si folosirea serviciilor site-ului www.carecentersfmaria.ro  înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor Termeni şi Condiții Contractuale.

2.Definiții

În sensul acestor Termeni si Condițiile Contractuale, termenii folosiți cu majuscule vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

2.1. Platforma Care Center Sfanta Maria – Pagina de internet în forma www.carecentersfmaria.ro sau în orice altă formă care va fi decisa de Care Center Sfanta Maria incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este Care Center Sfanta Maria si care este accesibila Utilizatorilor pe baza introducerii de nume utilizator si parola sau nu.

2.2. Furnizor sau Care Center Sfanta Maria – societatea Care Center Sf. Maria S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bulevardul Pipera nr. 188B, Localitate Voluntari, Jud. Ilfov, Cod Poștal 07719, 1înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J23/4515/2016, CUI 3672528, atribut fiscal fara RO,  e-mail:office@carecentersfmaria.ro

2.3. Utilizator – orice persoană fizică, in vârstă de cel puţin 18 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care accesează www.carecentersfmaria.ro  Care Center Sfanta Maria şi/sau Serviciile Care Center Sfanta Maria.

2.4. Contul Utilizatorului – o înregistrare informatică personalizată, creată lawww.carecentersfmaria.ro  Care Center Sfanta Maria de catre Utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul Utilizatorului la Cont este asigurat de nume de utilizator unic (login / conectare) și de o parolă.

2.5. Facturare – In functie de Serviciile achizitionate, pentru care se emite factura pentru serviciile prestate de către Furnizor.

2.6. Serviciile – Serviciile de ingrijire si recuperare a persoanelor in varstă, serviciile suplimentare şi orice alte servicii oferite de Care Center Sfanta Maria în cadrul Platformei de Rezervari Online Care Center Sfanta Maria.

3. Principii de funcționare asite-ului Care Center Sfanta Maria

3.1. Serviciul principal prestat în cadrul site-ului Care Center Sfanta Maria constă în a oferi Utilizatorilor posibilitatea de rezerva un loc in Centrul de ingrijire si recuperare a persoanelor in varsta Care Center Sfanta Maria.

3.2. Care Center Sfanta Maria nu garanteaza in totalitate disponibilitatile locurilor din camere.

3.3 Conditii de rezervare.

Pentru a beneficia de serviciile noastre si de tot confortul pe care vi-l doriti, nu aveti nevoie decat de urmatoarele documente:

 1. Biletul de iesire din spital (doar daca este cazul)
 2. Fisa de tratament (doar daca este cazul)
 3. Act de identitate al seniorului
 4. Act de identitate al apartinatorului
 5. Talonul de pensie
 6. Aviz epidemiologic (atesta ca persoana nu prezinta afectiuni contagioase)

4.Reguli de utilizare

4.1. Vizitarea, accesarea sau utilizarea site-ului www.carecentersfmaria.ro, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul site-ului  se poate face numai în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții Contractuale, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor Personale și Politica pentru folosirea modulelor Cookies.

4.1.1. Din momentul accesarii, vizitarii, plasarea unei rezervari, înregistrarea unui cont, logarea si folosirea serviciilor site-ului  www.carecentersfmaria.ro,  prezentul document devine implicit si un contract între Utilizator și Furnizor, al cărui obiect este furnizarea Serviciilor achizitionate pe site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria.

4.1.2 Chiar dacă omiteți să analizați Termenii și Condițiile Contractuale, dar accesati/ utilizați site-ul www.carecentersfmaria.ro, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții Contractuale (inclusiv orice actualizare a acestora).

4.1.3 Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acesti Termeni și Condiții Contractuale (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugam să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului www.carecentersfmaria.ro sau a Serviciilor oferite de www.carecentersfmaria.ro.

4.2. Utilizarea site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria necesită îndeplinirea,de către Utilizator, a uneia dintre  următoarelor condiții:

a) vizitarea, accesarea sau utilizarea site-ului www.carecentersfmaria.ro, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente

b) acceptarea online a Termenilor și Condițiilor Contractuale de către Utilizator.

c) acceptarea conditiilor de rezervare

d) rezultatul pozitiv privind verificarea datelor Utilizatorului, efectuată de Care Center Sfanta Maria;

e) PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICA, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂMANT NEECHIVOC (de exemplu: BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE „AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE”).

f) BIFÂND O ANUMITĂ CĂSUȚA, UTILIZATORUL:

f.1.) ÎȘI DA ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;

f.2.) IA LA CUNOȘTINȚA DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE.

4.3. Prin crearea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea mesajelor din sistem și a celor care conțin informații privind serviciile Care Center Sfanta Maria, pe adresa de e-mail a fost creat contul..

4.4. Un Utilizator nu poate înregistra mai mult de un Cont.

4.5. Utilizatorul este obligat să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele de contact incluse în setările contului.

4.6. Nu sunt permise acțiuni ale Utilizatorului care pot îngreuna sau destabiliza funcționarea site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria.

4.7. Toate materialele, inclusiv elementele grafice, forma și compoziția acestor elemente (layout), mărcile comerciale și alte informații, disponibile pe paginile de internet ale site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria sunt rezervate utilizării exclusive de către Care Center Sfanta Maria. Întregul conţinut al site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria, incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea Care Center Sfanta Maria si/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Preluarea sau descărcarea oricăror materiale, informaţii şi/sau date de pe site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă si se pedepseşte conform legilor în vigoare.

4.8. Este strict interzisă orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile în cadrul site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria cu scopul de a fi puse la dispoziția terțelor persoane în cadrul altor platforme de internet sau în afara internetului. Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către Utilizatori a simbolurilor site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria, inclusiv a elementelor grafice, în cadrul propriilor pagini de internet.

4.10. Site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria poate conţine legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Care Center Sfanta Maria nefiind răspunzătoare si neasumându-şi nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în site-ui www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Care Center Sfanta Maria nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți la care se face trimitere pe site-ul www.carecentersfmaria.ro  Care Center Sfanta Maria, Utilizatorul accesează acele website-uri şi/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

5.Preţuri

5.1. Utilizarea de catre Utilizatori a site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria este gratuită.

5.2. Tarifele / Preturile pentru achizitionarea serviciilor de ingrijire si recuperare a persoanelor in varsta sunt afisate in site.

5.3. Utilizatorul plăteşte pentru achizitionarea serviciilor de ingrijire si recuperare a persoanelor in varsta conform descrierilor fiecarui tip de camera. In functie de situatie se pot platii si alte servicii suplimentare:

5.4.  Utilizatorul achizitiona si alte servicii, contra unui cost suplimentar, oferite de Care Center Sfanta Maria in legatura cu serviciile de ingrijire si recuperare a persoanelor in varsta.

5.5. Plata aferenta Serviciilor se poate face de către Utilizatori prin Ordin de Plata, cu numerar la sediul Centrului sau online ( daca este cazul ).

5.6. Pentru serviciile achizitionate de catre către Utilizatori, de la Care Center Sfanta Maria , Furnizorul are posibilitatea de a alege între a emite facturi în format PDF (Portable Document Format), într-un mod care să nu permită modificarea datelor facturii, trimise direct în contul Utilizatorului, sau a trimite Utilizatorului facturi pe suport hârtie. Care Center Sfanta Maria își rezervă posibilitatea de a utiliza orice soluții tehnice sau organizaționale considerate necesare sau impuse de legislaţie având ca scop asigurarea autenticității provenienței și integralității conținutului facturilor transmise.

6.Rezilierea contractului

6.1. Relaţia contractuală dintre Utilizator şi Furnizor se încheie pentru o perioada valabila egala cu perioada rezervarii.

6.2. Care Center Sfanta Maria are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea serviciilor în cadrul site-ului www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria şi/sau de a declara reziliat imediat, printr-o simplă notificare trimisă pe cale electronică pe email, sau telefonic, fără termen de remediere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, contractul încheiat cu orice Utilizator şi de a-i dezactiva Contul în cazul în care acesta încalcă dispozițiile Termenilor si Condițiilor Contractuale.

7.Dispoziții privind reclamațiile

7.1. Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către Care Center Sfanta Maria a Serviciilor.

7.2. Reclamațiile vor fi comunicate către Care Center Sfanta Maria prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria sau în scris la adresa sediului Care Center Sfanta Maria.

7.3. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii lor.

8.Modificările Termenilor și Condițiilor Contractuale

8.1. Termenii și Condițiile Contractuale pot fi modificaţi oricând de către Care Center Sfanta Maria. Modificările și informaţiile sunt postate de Care Center Sfanta Maria pe site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria.

8.2. Modificările Termenilor și Condițiilor Contractuale vor intra în vigoare după 7 zile de la data la care sunt postate pe site-ul www.carecentersfmaria.ro Care Center Sfanta Maria.

Accesarea, vizitarea, plasarea unei rezervari, înregistrarea unui cont, logarea si folosirea serviciilor site-ului www.carecentersfmaria.ro Center Sfanta Maria, înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor modificări.

9.Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și Condițiile, precum și raportul juridic dintre Furnizor şi Utilizator se supun legilor române. Orice litigiu între părţi va fi soluționat pe cale amiabila sau de catre instanțele de judecată competente din Judetul Ilfov.

Politica de Confidentialitate a Datelor Personale

Politica de confidentialitate  – Actualizată in data 25/09/2023

Echipa www.carecentersfmaria.ro protejează dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem sa oferim utilizatorilor site-ului, o experienta online sigură, care să nu afecteze in mod negativ viata personală. In acest sens, depunem eforturi maxime pentru a ne asigura ca informatiile pe care tu le introduci in baza noastră de date sunt folosite numai in scopurile pe care le ai in vedere. 

Politica de Confidentialitate a Datelor Personale

Carecentersfmaria.ro a creat această politică de confidențialitate a datelor personale, în scopul de a comunica politicile și practicile sale referitoare la utilizarea, pastrarea și divulgarea informațiilor despre dvs. obținute de website-ul www.carecentersfmaria.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate. Carecentersfmaria.ro își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această politică de confidențialitate periodic. Puteți vizualiza cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate în orice moment, făcând clic pe hyperlink-ul „Politica de Confidențialitate„, situat în partea de jos a website-ului www.carecentersfmaria.ro

Dacă vă decideti să folosiți site-ului www.carecentersfmaria.ro  sunteti implicit de acord cu Termenii și Condițiile Contractuale, si considerăm că ați acceptat termenii descriși de această Politică de confidențialitate.

Politica privind confidentialitatea datelor personale

Carecentersfmaria.ro se angajeaza sa va protejeze confidentialitatea. Acest acord de confidentialitate explica colectarea, utilizarea, dezvaluirea, pastrarea și protejarea informatiilor dvs. personale.

Acest acord de confidentialitate se aplica furnizarii produselor si serviciilor Care Center Sfanta Maria prin intermediul site-ului www.carecentersfmaria.ro  indiferent de modul de accesare sau utilizare a acestuia, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.

Putem modifica in orice moment aceasta politica prin publicarea versiunii modificate in aceasta sectiune, inclusiv data la care s-au efectuat modificarile. De asemenea vom anunta orice modificare semnificativa a acestui acord de confidentialitate prin e-mail.

Informatiile personale pe care le colectam

Ce este informatia personala?

Informatiile personale sunt informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este cea care poate fi identificata, direct sau indirect, prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, identitate mentala, economica, culturala sau socială a acelei persoane fizice.

Nu consideram ca informatiile personale includ informatii care au fost anonimizate sau pseudonimizate, astfel incat nu mai pot fi folosite pentru a identifica o anumita persoană fizica.

Colectam informatii personale de la dvs. cand utilizati serviciile noastre.

Unele dintre aceste informatii personale sunt necesare pentru furnizarea in conditii optime a serviciilor noastre, cum ar fi o modalitate de a va identifica sau informatii necesare pentru incheierea unei tranzactii privind cumpararea sau realizarea unor servicii.

De asemenea, putem colecta informatii personale din alte surse, dupa cum este detaliat mai jos.

Informatiile personale pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile noastre sau va inregistrati un cont la noi:

 • Informatii de identificare cum ar fi numele, adresa, numere de telefon, adrese de e-mail, data nasterii sau sex atunci cand va inregistrati un cont la noi.
 • Informatii postale si alte informatii utilizate pentru a cumpara un produs sau serviciu.
 • Informatii financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente in urma unor tranzactii.
 • De asemenea, ne puteti furniza si alte informatii prin actualizarea sau adaugarea de informatii in contul dvs., prin participarea dvs. la discutiile cu alti utilizatori, sau in cazul in care comunicați cu noi în legatura cu serviciile si produsele noastre (e-mail, telefon, chat, Facebook, Google).

Informatiile personale pe care le colectam in mod automat atunci cand utilizati serviciile noastre sau va inregistrati un cont la noi

Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afisarile de pagina, traficul catre si de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP si istoricul de navigare.

Informatii personale colectate din alte surse

Social Media. Puteti sa distribuiti informatii pe site-uri de socializare (ex: Facebook) sau sa utilizati site-uri de socializare pentru a va autentifica si crea un cont. Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informatii personale pe care le pastrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizandu-ne sa accesam aceste informatii, sunteti de acord ca putem colecta, utiliza și pastra informatiile furnizate in conformitate cu acest acord de confidențialitate.
Daca ne furnizati informatii personale despre altcineva, trebuie sa faceti acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie sa o informati cum colectam, folosim, dezvaluim si pastram informatiile personale in conformitate cu acest acord de confidentialitate.

Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri.

Când vizitați site-ul noastru, există anumite informații care sunt înregistrate, care sunt în general informații anonime și nu vă dezvăluie identitatea. Dacă v-ați conectat la cont, unele dintre aceste informații pot fi asociate contului dvs. Vorbim despre următoarele detalii:

 • adresa IP sau adresa IP a serverului proxy;
 • numele de domeniu pe care l-ați solicitat;
 • numele furnizorului dvs. de servicii de internet este capturat uneori în funcție de configurația conexiunii dvs. ISP;
 • data și ora vizitei dvs. pe site;
 • durata sesiunii;
 • paginile pe care le-ați accesat;
 • de câte ori accesați site-ul nostru în orice lună;
 • adresa URL a fișierului la care vă uitați și informațiile referitoare la acesta;
 • site-ul web care v-a referit la site-urile noastre; și
 • sistemul de operare utilizat de computerul dvs.

Pentru mai multe informatii despre utilizarea acestor tehnologii si despre cum sa le controlați, consultați Wikipedia articol despre Cookies.

Informații despre copii

Site-ul nostru nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 18 ani, prin urmare, dacă sunteți sub 18 ani, vă rugăm să nu utilizați site-ul noastru sau să ne furnizați informațiile personale (dacă esti un tânăr, te rugăm să te adresezi celui mai apropiat adult responsabil pentru a utiliza site-ul pentru tine!). Dacă aveți între 16 și 18 ani, puteți naviga pe Site, însă veți avea nevoie de supravegherea unui părinte sau a unui tutore pentru a deveni un utilizator înregistrat. Este responsabilitatea părinților sau tutorilor să monitorizeze utilizarea de către copii a site-ului noastru.

Informațiile pe care le faceți public sau le dați altora

Dacă vă puneți informațiile personale la dispoziția altor persoane, nu putem controla sau accepta responsabilitatea pentru modul în care vor utiliza sau gestiona aceste date. Există o mulțime de modalități prin care vă puteți furniza informații altor persoane, cum ar fi atunci când postați un mesaj public pe un forum, permiteți accesul la informații prin intermediul rețelelor sociale sau contactați un alt utilizator al site-ului noastru sau direct prin e-mail. Înainte de a vă face publice informațiile sau de a vă oferi informațiile altor persoane, gândiți-vă cu atenție. Dacă oferiți informații unui alt utilizator prin site-ul noastru, întrebați-l cum se va ocupa de informațiile dvs. Dacă faceți schimb de informații prin intermediul unui alt site web, verificați politica de confidențialitate pentru acel site pentru a înțelege practicile sale de gestionare a informațiilor, deoarece această politică de confidențialitate nu se va aplica.

Cum utilizam informatiile dvs. personale

Noi folosim informatiile dvs. personale pentru a va furniza si a imbunatati serviciile noastre, pentru a va oferi o experiența placuta pe site-ul nostru, pentru a va contacta in legatura cu activitatea contului dvs. si pentru a va oferi servicii de suport, informatii despre produsele noastre si oferte noi.

Mai jos prezantam un sumar al modului in care folosim informatiile dvs. personale.

 • Pentru a va contacta in legatura cu activitatea contului dvs., pentru a rezolva eventuale probleme cu contul dvs., pentru a rezolva un litigiu, pentru a colecta sumele datorate pentru achizitionarea produselor si/sau serviciilor noastre.
  *Atunci cand va contactăm in scopurile descrise mai sus, va putem contacta prin e-mail, telefon, SMS sau prin notificari tip push pe telefonul mobil.
 • Pentru a preveni, detecta, atenua si investiga fraude, incalcari ale securitatii sau alte activitati potențial interzise sau ilegale.
  Pentru a oferi servicii de procesare a platilor prin partenerii nostrii.
 • Pentru a masura si a imbunatati serviciile noastre, pentru a pastra serviciile noastre in siguranța si pentru a personaliza continutul site-ului care include elemente și servicii ce pot prezenta interes ca raspuns la acțiunile pe care le faceti.
 • Pentru a pune in aplicare prezentul document si pentru a monitoriza incalcari ale politicilor noastre sau ale legilor.

Cu consimtamantul dvs. putem folosi informatiile personale pentru:

 • A va oferi oferte comerciale prin, e-mail, telefon sau SMS.
 • Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.
 • Optiunile dvs. privind modul in care folosim informatiile dvs. personale
 • Aveti optiuni cu privire la modul in care folosim informatiile dvs. personale pentru a comunica cu dvs., pentru a va trimite comunicari comerciale sau daca doriti sa ramaneti conectat(a) la contul dvs.

Preferintele de comunicare

Puteti controla daca doriti sa primiti informatii tip newsletter prin e-mail, din secțiunea Setari Cont ( daca este cazul ).

Comunicari comerciale

Daca nu doriti sa primiti comunicari comerciale de la noi, va puteti dezabona prin linkul dintr-un e-mail pe care l-ați primit, sau sa ne contactati pe adresa de email (office@carecentersfmaria.ro)

Retineti ca nu vindem, inchiriem sau dezvaluim in nici un fel datele dvs. personale unor terte parti fara consimtamantul dvs.

Pastreaza-ma logat

Cand va conectați la contul dvs. va oferim opțiunea de a ramane conectat pentru o anumita perioada de timp. Daca utilizati un computer public sau la comun, va recomandam sa nu alegeti sa ramaneți conectat(a). Oricare alt utilizator al computerului/browserului la care v-ati conectat va putea vizualiza si accesa contul dvs. si va putea face actiuni specifice contului fara nicio alta autorizare.

Acțiunile specifice si activitatile pe care le poate face alt utilizator al acestui computer/browser includ:

 • Cumparare servicii/produse
 • Efectuare de activitati post-cumparare, cum ar fi acordarea de calificative, anularea rezervarilor, reclamatii, confirmarea serviciilor/ produselor cumparate
 • Schimbarea numarului de telefon
 • Schimbarea unor date personale din cont

Puteti incheia sesiunea dvs. de conectare, prin deconectarea contului (logout) si/sau stergerea cookie-urilor. Daca ati activat anumite setari de confidentialitate ale browserului, inchiderea pur si simplu a browserului dvs. poate duce la incheierea sesiunii dvs. de conectare. Daca utilizati un computer public sau partajat, trebuie sa va deconectati si/sau sa stergeți cookie-urile atunci cand ati terminat de folosit serviciile noastre pentru a va proteja contul si informatiile dvs. personale.

Modalitati in care puteti accesa, controla si corecta informatiile dvs. personale

Respectam dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita stergerea sau de a solicita restricționarea utilizarii informațiilor dvs. personale, conform prevederilor legale.

Aveti dreptul sa stiti ce informatii personale pastram despre dvs.

La cerere va putem furniza o copie a informatiilor personale intr-un format structurat.

Daca informatiile dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa le actualizati sau sa ne cereti sa le actualizam.

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii informatiilor dvs. personale

De asemenea, ne puteti solicita sa ștergem sau sa restrictionam modul in care folosim informatiile dvs. personale, acest drept este prevazut de normele legale, dar in acelasi timp va poate afecta accesul la serviciile noastre.

Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Care Center Sfanta Maria prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.carecentersfmaria.ro/contact/ sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa de posta: Bulevardul Pipera 188A, B si C, Voluntari, Ilfov, Cod Poștal 077191, Romania sau de e-mail office@carecentersfmaria.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Care Center Sfanta Maria Bulevardul Pipera 188A, B si C, Voluntari, Ilfov, Cod Poștal 077191, Romania sau prin transmiterea unui email la adresa email office@carecentersfmaria.ro, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
 • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
 • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre Care Center Sfanta Maria (prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.carecentersfmaria.ro/contact/ sau la adresa de posta: Care Center Sfanta Maria Bulevardul Pipera 188A, B si C, Voluntari, Ilfov, Cod Poștal 077191, Romania sau de e-mail office@carecentersfmaria.ro), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al Care Center Sfanta Maria care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre Care Center Sfanta Maria, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta Care Center Sfanta Maria o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de posta: Care Center Sfanta Maria, Bulevardul Pipera 188A, B si C, Voluntari, Ilfov, Cod Poștal 077191, Romania sau un e-mail la office@carecentersfmaria.ro sau accesand formularul de contact la adresa https://www.carecentersfmaria.ro/contact/ si in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al Care Center Sfanta Maria care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea Care Center Sfanta Maria si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.

Accesati, corectati si stergeți informatiile dvs. personale

Puteti vedea, examina si schimba majoritatea informațiilor dvs. personale prin autentificarea in contul dvs. Care Center Sfanta Maria Va rugam sa va actualizati informatiile personale daca s-au schimbat sau sunt inexacte.

Vom respecta dreptul dvs. legal de a accesa, modifica sau sterge informatiile personale din sistemul nostru. Putem totusi sa refuzam accesul de a modifica sau șterge informatiile dvs. personale in anumite cazuri, in conformitate cu legile naționale ale Romaniei.

Daca solicitati suspendarea procesarii unora sau tuturor informatiilor dvs. personale sau retragerea (daca este cazul) a consimțamantului dvs. pentru utilizarea sau dezvaluirea informatiilor dvs. personale in scopurile stabilite in acest acord de confidentialitate, este posibil sa nu va mai putem oferi accesul la serviciile Care Center Sfanta Maria si la serviciul de asistenta oferit clientilor nostrii.

Dupa solicitarea dvs., vom inchide contul dvs. si vom elimina informațiile dvs. personale cat mai curand posibil, in funcție de activitatea contului dvs. si in conformitate cu legile naționale.

Nu vindem, nu inchiriem si nu dezvaluim in alt fel informațiile dvs. personale unor terte parti in scopuri de marketing și publicitate fara acordul dvs.

Cum putem sa va impartasim informatiile personale

Putem divulga informatiile dvs. personale unor terte parti. Această divulgare poate fi necesara pentru ca noi sa va oferim acces la serviciile noastre, sa ne conformam obligatiilor legale nationale, sa ne optimizam activitatile de marketing si publicitate sau sa prevenim, sa detectam, sa atenuam si sa investigam activitatile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Incercam sa minimizam cantitatea de informatii personale pe care le dezvaluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a indeplini scopul specificat.

Partenerilor Care Center Sfanta Maria, furnizorii de Servicii de Îngrijire și Recuperare Persoane în Vârstă,  după cum urmeaza:

Printre aceste informatii pot fi: numele, detaliile de contact, detaliile de plată, numele oaspeților/pacientilor si/sau alte informații specificate când ați făcut rezervarea.

Când faceţi o rezervare, vă rugăm să citiţi şi politicile de confidenţialitate ale Partenerilor, dacă doriţi să înţelegeţi cum pot procesa aceştia datele dumneavoastră personale.

Procesatorilor de plati online cu cardul

Pentru a facilita procesarea online a cardurilor de plata, in cadrul serviciilor furnizate de noi folosim procesatorul de plăţi Stripe sau MobilPay ( daca este cazul ), noi nu reţinem datele cardului, plata făcandu-se exclusiv prin procesator.

Newsletters

Furnizori de servicii de transmitere mesaje pe e-mail. Pentru o buna operativitate o parte din mesajele tip newsletter e-mail sunt transmise prin servicii specializate (de ex. MailChimp), mesajele se transmit doar la solicitarea operatorului (Care Center Sfanta Maria) , rapoartele sunt pastrate in contul personal al operatorului.

Mesajele tip newsletter pot fi transmise si de la domeniul nostru carecentersfmaria.ro

Institutii de aplicare a legii conform legilor nationale

Institutiilor oficiale de aplicare a legii ca raspuns la o solicitare oficiala sau la un proces legal in legatura cu o ancheta penala sau o presupusa sau suspectata activitate ilegala. Vom dezvalui informatiile pe care le consideram relevante pentru ancheta sau care ne sunt solicitate explicit, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, istoricul utilizatorului, adresa IP, reclamațiile de frauda, istoricul rezervarilor.
Pentru tertii implicati intr-o procedura legala, daca ne furnizeaza o hotarare judecatoreasca.

Modificarea dreptului de proprietate

Daca suntem supusi unei fuziuni sau achiziții cu / de o alta companie, este posibil sa impartasim informatii in conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. In cazul in care apare un astfel de eveniment, vom cere ca noua entitate sa urmeze acest acord de confidentialitate cu privire la informațiile dvs. personale. Daca intentionam sa folosim informațiile dvs. personale in alte scopuri care nu sunt acoperite de aceast acord de confidențialitate, veti primi o notificare prealabila cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale în noile scopuri.

Cat timp pastram informatiile dvs. personale

Pastram informatiile personale atata timp cat este necesar pentru a furniza in siguranta serviciile pe care le-ati solicitat sau pentru alte scopuri, cum ar fi respectarea obligatiilor legale si punerea in aplicare a politicilor noastre.

Conform dispozitiilor legale in vigoare suntem obligati sa pastram informatiile dvs. relevante o perioada minima de timp pentru o eventuala investigatie sau litigiu pentru organele de aplicare a legii

Dupa ce nu mai este necesar sa pastram informatiile dvs. personale, vom dispune stergerea intr-un mod sigur, in conformitate cu politicile noastre de pastrare și stergere a datelor.

Vom respecta dreptul dvs. legal de a solicita stergerea informatiilor personale din sistemul nostu.

Cum va protejam informatiile personale

Va protejam informatiile personale folosind masuri de securitate tehnice si administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorecta, acces neautorizat, dezvaluire si modificare.

Ca parte a angajamentului nostru continuu fata de securitatea datelor, carecentersfmaria.ro va:

 • curata, sterge sau distruge datele in format electronic sau pe hartie, dupa ce nu mai este nevoie de ele
 • efectua periodic evaluari ale riscurilor pentru toate sistemele informatice
 • inventaria si gestiona sistemele informatice pe tot parcursul ciclului lor de viata
 • instrui personalul in materie securitate a datelor
 • acorda drepturi de acces in functie de responsabilitatile de serviciu
 • asigura ca furnizorii de servicii terti au acorduri de securitate si de confidentialitate a datelor personale adecvate
 • utiliza solutii de securitate pentru sistemele informatice pentru a le proteja cat mai bine impotriva atacurilor de tip malware sau virus
 • pastra copii de rezerva ale sistemelor de informatii critice pentru a evita pierderea datelor
 • aplica regulat patch-uri de securitate pentru a proteja sistemul impotriva vulnerabilitatilor
 • raspunde incidentelor de securitate intr-o maniera consecventa si in timp util
 • monitoriza traficul de retea pentru activitati daunatoare sau suspecte, pentru a identifica rapid si a raspunde la amenintări

Cookies

Pentru a-ti oferi o navigare cat mai fluida pe siteul www.carecentersfmaria.ro, folosim o facilitate a browserului Internet numita `cookie`. Fisierele Cookie sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele si preferintele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, si pentru a personaliza paginile in functie de vizitator. Ai optiunea de a seta browserul astfel incat sa respinga cookies. In acest caz insa, va exista un impact negativ asupra navigarii pe site-ul nostru.

Pentru mai multe informatii generale cititi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

Pentru informatii mai detaliate va rugam vizitati urmatorul link unde puteti sa cititi mai multe despre „Politica pentru folosirea modulelor cookie” prezentata in acest document

Feedback

www.carecentersfmaria.ro ofera posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, intrebari si sugestii. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine a persoanelor.

Google Analytics

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie”-uri, care sunt fișiere text stocate pe computer, care permit analiza utilizării site-ului. Informațiile generate de cookie-uri legate de utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP) sunt, în contextul utilizării Analytics Google, conferite pe un server Google. Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului, pentru operatorii site-ului și furnizarea altor Servicii de internet a site-ului. Google va transmite aceste informații către terți, dacă este cerut prin lege sau în cazul în care terții prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu orice alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzatoare din browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, este important să rețineți că nu puteți folosi toate caracteristicile ale acestui site. Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Google.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a te informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca ai intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, te rugam sa ne scrii pe e-mail. Iti multumim ca folosesti serviciile www.carecentersfmaria.ro. Te asiguram ca vom incerca sa iti oferim intotdeauna cele mai bune servicii

Politica pentru folosirea modulelor cookie

Informațiile sunt colectate atunci când navigaţi prin website (denumit în continuare „Website-ul”). Aceste informații pot fi utilizate pentru a identifica computerul dumneavoastră și programul browser sau orice dispozitive mobile pe care le utilizați pentru a naviga pe internet. Informaţia este colectată prin instalarea de fișiere text mici, numite „Cookie-uri” și alte tehnici de tehnologia informației similare (la care se face exhaustiv referire în acest document sub denumirea de „Cookie-uri”).

Cookie-urile instalate de website sunt defalcate după cum urmează:

Cookie-uri tehnice: acestea sunt strict legate de navigarea pe Website și garantează o utilizare normală a acestuia. Printre altele, ele fac posibilă urmărirea alegerilor dumneavoastră (alegerea limbii sau dimensiunii caracterelor utilizate), recunoaşterea computerului sau a dispozitivului mobil atunci când se face o nouă conexiune și gestionarea unei sesiuni de navigare (permițând conectarea continuă la zona protejată de detaliile de conectare pe toată durata sesiunii de navigare). Ele sunt, de asemenea, utilizate în scopuri statistice pentru a îmbunătăți serviciul și utilizarea Website-ului de către utilizatori.
Cookie-uri tehnice terță parte: acestea sunt Cookie-uri instalate pe Website de către terțe părţi (alese de carecentersfmaria.ro). Această categorie include Cookie-uri ale Google Analytics, care sunt utilizate în scopuri statistice, în formă agregată și anonimă, pentru a analiza vizitele și navigare Website-ului de către utilizatori.

PARTAJAREA DE CONTINUT PRIN RETELELE SOCIALE

Acest Website oferă funcții pentru partajarea de conținut pe rețelele sociale. Dacă utilizatorul folosește aceste funcții, operatorul de rețea socială ar putea colecta informații, cum ar fi adresa IP folosită sau paginile vizitate sau înregistra Cookie-uri. Colectarea de astfel de informații este reglementată de politica de confidențialitate a companiilor care oferă aceste funcții. Vă rugăm să consultați următoarele link-uri pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră:

Facebook
http://www.facebook.com/about/

Google si Youtube
https://policies.google.com/privacy

Twitter
https://twitter.com/privacy

Cum să refuzaţi instalarea și/sau să ștergeţi Cookie-uri

Dacă preferați, puteți seta browser-ul, utilizând opțiunile specifice furnizate, pentru a refuza instalarea automată de Cookie-uri sau șterge toate Cookie-urile instalate din computer sau dispozitivul mobil.

Procedura variază în funcție de browser-ul folosit. Paginile de asistență ale browser-elor pot fi accesate folosind linkurile de mai jos:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/

Safari:
https://support.apple.com/ro-ro/HT201265

AVERTISMENT: dezactivarea și/sau ștergerea Cookie-urilor tehnice ar putea afecta utilizarea acestui Website.

Cookie-uri tehnice terțe părti

Mai jos, puteți găsi mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe site-ul nostru și despre cum le puteți dezactiva. Societatea Care Center Sfanta Maria. nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere. 

Acest Website folosește Cookie-uri tehnice terță parte. Pentru mai multe informaţii sau pentru a bloca aceste Cookie-uri, mergeți la secțiunea Cookie-uri găsită în website-urile terțe părți, așa cum se arată mai jos.

Google Analytics:

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analutics, puteți accesa

https://support.google.com/analytics/

Google AdSense:

Pentru a gestiona daca doriţi sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteţi accesa

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google:

În privinţa operatorului „google“ găsiţi aceste informaţii la adresa

https://policies.google.com/

Facebook:

Drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu acest document, cu privire la protecţia datelor.

În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa

https://www.facebook.com/policies/

Acasă
Servicii
Foto
Video
Prețuri
Call Now Button